Klauzula niedozwolona 4705 XVII AmC 5431/11

Numer klauzuli:
4705
Data wyroku:
2012-12-11
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Pierwsza wymiana wkładu filtrującego nastąpi po okresie … miesięcy od zakończenia wykonywania usługi budowlanej o której mowa w § 1 ust. 1. Kolejne wymiany wkładów filtrujących odbywać się będą w … miesięcznych odstępach czasu, aż do upływu okresu, o którym mowa z § 4 ust. 2 zgodnie z którym usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania okresowej wymiany wkładów filtrujących zakupionych u usługodawcy, korzystając przy tym z usługi montażu wkładów wykonanej przez usługodawcę przez okres ... lat

Kolejne klauzule

2013-05-22

4704 VI ACa 1460/11

Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmni...

2013-05-23

4706 XVII AmC 5431/11

W przypadku choćby jednokrotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z zobowiązania, o którym mow...