Klauzula niedozwolona 4704 VI ACa 1460/11

Numer klauzuli:
4704
Data wyroku:
2012-02-10
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR) b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów

Kolejne klauzule

2013-05-22

4703 XVII AmC 4469/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich...

2013-05-23

4705 XVII AmC 5431/11

Pierwsza wymiana wkładu filtrującego nastąpi po okresie … miesięcy od zakończenia wykonywania...