Klauzula niedozwolona 4703 XVII AmC 4469/12

Numer klauzuli:
4703
Data wyroku:
2013-01-31
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich

Kolejne klauzule

2013-05-22

4702 XVII AmC 1327/09

Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie...

2013-05-22

4704 VI ACa 1460/11

Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmni...