Klauzula niedozwolona 4702 XVII AmC 1327/09

Numer klauzuli:
4702
Data wyroku:
2011-04-29
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia jego niespłaconego Łącznego zobowiązania wobec Pożyczkodawcy o kwotę oprocentowania liczonego za okres przypadający po spłacie pożyczki. Pożyczkodawca rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę. Obniżenie dotyczy wyłącznie oprocentowania, nie dotyczy Składki ubezpieczeniowej oraz Opłaty za obsługę pożyczki w domu

Kolejne klauzule

2013-05-22

4701 XVII AmC 1161/10

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku ...

2013-05-22

4703 XVII AmC 4469/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich...