Klauzula niedozwolona 4720 XVII AmC 5126/12

Numer klauzuli:
4720
Data wyroku:
2012-12-11
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

Kolejne klauzule

2013-05-23

4719 XVII AmC 5123/12

Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistn...

2013-05-23

4721 XVII AmC 3309/12

Firma [...]zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowa...