Klauzula niedozwolona 4721 XVII AmC 3309/12

Numer klauzuli:
4721
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Firma [...]zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu [...] w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji

Kolejne klauzule

2013-05-23

4720 XVII AmC 5126/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy d...

2013-05-23

4722 XVII AmC 1940/12

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie interneto...