Klauzula niedozwolona 4728 XVII AmC 3810/12

Numer klauzuli:
4728
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie,…

Kolejne klauzule

2013-05-23

4727 XVII AmC 9114/12

Studio [...]. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy ró...

2013-05-24

4729 XVII AmC 4308/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, pol...