Klauzula niedozwolona 4737 XVII AmC 1861/12

Numer klauzuli:
4737
Data wyroku:
2013-02-13
Data wpisu:
2013-05-24
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej

Kolejne klauzule

2013-05-24

4736 XVII AmC 1861/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy firmy kurierskiej...

2013-05-24

4738 XVII AmC 2799/12

Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla sie...