Klauzula niedozwolona 4752 XVII AmC 82/11

Numer klauzuli:
4752
Data wyroku:
2012-04-11
Data wpisu:
2013-05-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupna-sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2013-05-28

4751 XVII AmC 82/11

Mimo dołożenia wszelkich starań, Sklep nie gwarantuje, że przedstawione zdjęcia i opisy nie zaw...

2013-05-28

4753 XVII AmC 2608/11

Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane […] przez sąd ...