Klauzula niedozwolona 4753 XVII AmC 2608/11

Numer klauzuli:
4753
Data wyroku:
2012-04-27
Data wpisu:
2013-05-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane […] przez sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela witryny [...]

Kolejne klauzule

2013-05-28

4752 XVII AmC 82/11

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupn...

2013-05-28

4754 XVII AmC 7181/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właś...