Klauzula niedozwolona 4754 XVII AmC 7181/12

Numer klauzuli:
4754
Data wyroku:
2013-04-05
Data wpisu:
2013-05-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-05-28

4753 XVII AmC 2608/11

Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane […] przez sąd ...

2013-05-29

4755 XVII AmC5379/12

Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właś...