Klauzula niedozwolona 4755 XVII AmC5379/12

Numer klauzuli:
4755
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe ze względu na siedzibę [...]

Kolejne klauzule

2013-05-28

4754 XVII AmC 7181/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właś...

2013-05-29

4756 XVII AmC 5377/12

[...]nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kuriers...