Klauzula niedozwolona 4776 XVII AmC 2542/12

Numer klauzuli:
4776
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenie jakości Usług są spowodowane awarią sieci, której usunięcie pozostaje w gestii Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez Abonenta, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenia jakości Usług (...)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4775 XVII AmC 3923/12

Właściciel sklepu internetowego [...]zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulami...

2013-05-29

4777 XVII AmC 2544/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadl...