Klauzula niedozwolona 4777 XVII AmC 2544/12

Numer klauzuli:
4777
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łączy innych operatorów (…)

Kolejne klauzule

2013-05-29

4776 XVII AmC 2542/12

W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenie jakości Usług są spowodowane awari...

2013-05-29

4778 XVII AmC 4345/12

[...] nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opó...