Klauzula niedozwolona 4778 XVII AmC 4345/12

Numer klauzuli:
4778
Data wyroku:
2013-01-11
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

[...] nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności

Kolejne klauzule

2013-05-29

4777 XVII AmC 2544/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadl...

2013-05-29

4779 XVII AmC 4346/12

[...] ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikający...