fb

Klauzula niedozwolona 4780 XVII AmC 5664/11

Numer klauzuli:
4780
Data wyroku:
2012-02-29
Data wpisu:
2013-05-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie jest traktowana jako zmiana warunków Umowy. O zmianie regulaminu Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przed datą jego obowiązywania

Kolejne klauzule

2013-05-29

4779 XVII AmC 4346/12

[...] ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikający...

2013-05-29

4781 XVII AmC 5665/11

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. O zmianie Cennika Abonent zostanie powiadomiony w okr...