Klauzula niedozwolona 4797 XVII AmC 1448/12

Numer klauzuli:
4797
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców i ewentualne nie doręczenie upominków do Agencji

Kolejne klauzule

2013-06-06

4796 XVII AmC 5200/11

Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa, faktury ora...

2013-06-06

4798 XVII AmC 1684/12

Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne fir...