Klauzula niedozwolona 4803 XVII AmC 3436/12

Numer klauzuli:
4803
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-06-06

4802 XVII AmC 3435/12

Odszkodowanie wypłacane będzie wedlug wartości rzeczy netto bez podatku VAT...

2013-06-06

4804 XVII AmC3437/12

[...] zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu...