Klauzula niedozwolona 4804 XVII AmC3437/12

Numer klauzuli:
4804
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania

Kolejne klauzule

2013-06-06

4803 XVII AmC 3436/12

Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów,...

2013-06-06

4805 XVII AmC 3438/12

Płatnikowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami [...]ora...