Klauzula niedozwolona 4805 XVII AmC 3438/12

Numer klauzuli:
4805
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Płatnikowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami [...]oraz przenoszenia ich na rzecz osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-06-06

4804 XVII AmC3437/12

[...] zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikowania i rozszerzania niniejszego Regulaminu...

2013-06-06

4806 XVII AmC 3724/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu, zaistniałe z przycz...