fb

Klauzula niedozwolona 4806 XVII AmC 3724/12

Numer klauzuli:
4806
Data wyroku:
2013-02-18
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu, zaistniałe z przyczyn (…) niezależnych od Organizatora

Kolejne klauzule

2013-06-06

4805 XVII AmC 3438/12

Płatnikowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami [...]ora...

2013-06-06

4807 XVII AmC 3724/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody spowodowane (…) działaniem fi...