Klauzula niedozwolona 4813 XVII AmC 3729/12

Numer klauzuli:
4813
Data wyroku:
2013-02-18
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo do (…) odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny

Kolejne klauzule

2013-06-06

4812 XVII AmC 3725/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą r...

2013-06-06

4814 XVII AmC 3731/12

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia (…) Konkursu w każdym czasie bez podania przy...