Klauzula niedozwolona 4824 XVIIAmC 4009/12

Numer klauzuli:
4824
Data wyroku:
2012-12-04
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna

Kolejne klauzule

2013-06-07

4823 XVII AmC 4009/12

Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub ...

2013-06-07

4825 XVII AmC 4009/12

Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn rek...