Klauzula niedozwolona 4823 XVII AmC 4009/12

Numer klauzuli:
4823
Data wyroku:
2012-12-04
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu świadczenia Usługi z ważnych powodów

Kolejne klauzule

2013-06-07

4822 XVII AmC 4009/12

We wszystkich sprawach nieregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator...