Klauzula niedozwolona 4822 XVII AmC 4009/12

Numer klauzuli:
4822
Data wyroku:
2012-12-04
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

We wszystkich sprawach nieregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator

Kolejne klauzule

2013-06-07

4821 XVII AmC 3259/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzyst...

2013-06-07

4823 XVII AmC 4009/12

Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub ...