Klauzula niedozwolona 4821 XVII AmC 3259/12

Numer klauzuli:
4821
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi (z zastrzeżeniem § 16 ust.2)

Kolejne klauzule

2013-06-07

4820 XVII AmC 1575/12

Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu Usługi dostępu do Sieci lub p...

2013-06-07

4822 XVII AmC 4009/12

We wszystkich sprawach nieregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator...