Klauzula niedozwolona 4820 XVII AmC 1575/12

Numer klauzuli:
4820
Data wyroku:
2013-03-11
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu Usługi dostępu do Sieci lub pogorszenie jakości trwające nie dłużej niż 24 godziny spowodowane prowadzonymi przez Operatora pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi

Kolejne klauzule

2013-06-07

4819 XVII AmC 1242/12

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 10 dni...

2013-06-07

4821 XVII AmC 3259/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzyst...