Klauzula niedozwolona 4832 XVII AmC 3763/12

Numer klauzuli:
4832
Data wyroku:
2013-03-21
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

(…) Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa wywołuje skutek od chwili potwierdzenia przez [...] przyjęcia dyspozycji dotyczącej zmiany lub odwołania pełnomocnictwa, złożonej przez Oszczędzającego

Kolejne klauzule

2013-06-07

4831 XVII AmC 3499/12

Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest ...

2013-06-07

4833 XVII AmC 72/11

W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca z...