Klauzula niedozwolona 4831 XVII AmC 3499/12

Numer klauzuli:
4831
Data wyroku:
2013-03-21
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przyczyną reklamacji

Kolejne klauzule

2013-06-07

4830 XVII AmC 3499/12

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogó...

2013-06-07

4832 XVII AmC 3763/12

(…) Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa wywołuje skutek od chwili potwierdzenia przez [...] prz...