Klauzula niedozwolona 4830 XVII AmC 3499/12

Numer klauzuli:
4830
Data wyroku:
2013-03-21
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych. Przewoźnik ma prawo obciążyć Pasażera kosztami związanymi z jakimikolwiek szkodami spowodowanymi przez Pasażera, związanymi z autokarem

Kolejne klauzule

2013-06-07

4829 XVII AmC 3479/10

Bank zastrzega sobie prawo do traktowania Transakcji realizowanych w szczególności w bankach, urz...

2013-06-07

4831 XVII AmC 3499/12

Reklamacje i skargi mogą być zgłaszane w okresie 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest ...