Klauzula niedozwolona 4829 XVII AmC 3479/10

Numer klauzuli:
4829
Data wyroku:
2012-04-05
Data wpisu:
2013-06-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank zastrzega sobie prawo do traktowania Transakcji realizowanych w szczególności w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych za pomocą Kart jako Transakcji gotówkowych. Wówczas zastosowanie mają przepisy, o których mowa w ust.3

Kolejne klauzule

2013-06-07

4828 XVII AmC 3897/12

Sklep [...] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Pols...

2013-06-07

4830 XVII AmC 3499/12

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogó...