Klauzula niedozwolona 4840 XVII AmC 1372/12

Numer klauzuli:
4840
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca odpowiada materialnie za otrzymany pojemnik i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą pojemnika

Kolejne klauzule

2013-06-07

4839 XVII AmC 3290/12

Właściciel sklepu [...]zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedze...

2013-06-12

4841 XVII AmC 1372/12

Zleceniobiorca usługi zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania wykonania usługi w ...