fb

Klauzula niedozwolona 4841 XVII AmC 1372/12

Numer klauzuli:
4841
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca usługi zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania wykonania usługi w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wywóz śmieci środkami technicznymi

Kolejne klauzule

2013-06-12

4840 XVII AmC 1372/12

Zleceniodawca odpowiada materialnie za otrzymany pojemnik i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich...

2013-06-12

4842 XVII AmC 1372/12

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub prawo wstrzymania wywo...