Klauzula niedozwolona 4842 XVII AmC 1372/12

Numer klauzuli:
4842
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub prawo wstrzymania wywozu odpadów komunalnych bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy w przypadku nie przestrzegania przez Zleceniodawcę par. 1 ust. 1,2 par. 4 ust.1

Kolejne klauzule

2013-06-12

4841 XVII AmC 1372/12

Zleceniobiorca usługi zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania wykonania usługi w ...

2013-06-12

4843 XVII AmC 1454/12

Po złożeniu wniosku o wypłatę lub wypłatę w ratach przez osobę uprawnioną Dom Maklerski sprz...