Klauzula niedozwolona 4843 XVII AmC 1454/12

Numer klauzuli:
4843
Data wyroku:
2013-03-04
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Po złożeniu wniosku o wypłatę lub wypłatę w ratach przez osobę uprawnioną Dom Maklerski sprzeda instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku IKE, w odpowiedniej ilości, ale wg własnego uznania, w terminie nie pomniejszym niż następnego dnia sesyjnego po dniu złożenia wniosku o wypłatę lub wypłatę w ratach

Kolejne klauzule

2013-06-12

4842 XVII AmC 1372/12

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub prawo wstrzymania wywo...

2013-06-12

4844 XVII AmC 3329/12

Zmiany dotyczące technologii i częstotliwości wywozu będą dokonywane w formie aneksu do umowy, ...