Klauzula niedozwolona 4847 XVII AmC 625/12

Numer klauzuli:
4847
Data wyroku:
2013-03-04
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Pruszkowie

Kolejne klauzule

2013-06-12

4846 XVII AmC 624/12

Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy z Klientem bez podania przyczyny lub wył...

2013-06-13

4848 XVII AmC 626/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lacrum cessans) wynikające z niemożn...