fb

Klauzula niedozwolona 4848 XVII AmC 626/12

Numer klauzuli:
4848
Data wyroku:
2013-03-04
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lacrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki

Kolejne klauzule

2013-06-13

4849 XVII AmC 258/12

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub jej nienależyte opakowanie, z...