Klauzula niedozwolona 4849 XVII AmC 258/12

Numer klauzuli:
4849
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub jej nienależyte opakowanie, zwalnia [...] oraz Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie, nieterminowe doręczenie lub niedostarczenie Przesyłki

Kolejne klauzule

2013-06-13

4848 XVII AmC 626/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lacrum cessans) wynikające z niemożn...

2013-06-13

4850 XVII AmC259/12

W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma praw...