Klauzula niedozwolona 4850 XVII AmC259/12

Numer klauzuli:
4850
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku nieopłacenia przez Zleceniodawcę Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wysłania pocztą do Zleceniodawcy płatnego wezwania do zapłaty (§6 ust. 8regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-06-13

4849 XVII AmC 258/12

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub jej nienależyte opakowanie, z...

2013-06-13

4851 XVII AmC 260/12

Integralną częścią w/w regulaminu jest regulamin usług DHL Express oraz UPS Poland dostępny na...