Klauzula niedozwolona 4856 XVII AmC 708/12

Numer klauzuli:
4856
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach: jeżeli Przewoźnik stwierdzi, że faktyczna zawartość przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy nadaniu (§13 ust.1 lit.c)

Kolejne klauzule

2013-06-13

4855 XVII AmC 707/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub zwrot przesyłki w na...

2013-06-13

4857 XVII AmC 709/12

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastr...