Klauzula niedozwolona 4860 XVII AmC 712/12

Numer klauzuli:
4860
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zwrot sumy z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki następuje w sytuacji, kiedy za opóźnienie w wykonaniu usługi winę ponosi Zleceniobiorca (§10 ust.5 Regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-06-13

4859 XVII AmC 711/12

Na podstawie protokołu, spisanego w sposób określony powyżej, Zleceniodawca może żądać od Zl...

2013-06-13

4861 XVII AmC 713/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź op...