fb

Klauzula niedozwolona 4859 XVII AmC 711/12

Numer klauzuli:
4859
Data wyroku:
2013-01-09
Data wpisu:
2013-06-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Na podstawie protokołu, spisanego w sposób określony powyżej, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy z tytułu opóźnienia w doręczeniu zwrotu zapłaconej należności (§10 ust.4 Regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-06-13

4858 XVII AmC 710/12

Zleceniobiorca uznaje niewykonanie usługi jeżeli z jego winy nastąpiła utrata przesyłki (§12 u...

2013-06-13

4860 XVII AmC 712/12

Zwrot sumy z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki następuje w sytuacji, kiedy za opóźnie...