Klauzula niedozwolona 4884 XVII AmC 2017/12

Numer klauzuli:
4884
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane

Kolejne klauzule

2013-06-14

4883 XVII AmC 2016/12

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regula...

2013-06-14

4885 XVII AmC 2018/12

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Klientowi nie przysługuje prawo odwoł...