fb

Klauzula niedozwolona 4883 XVII AmC 2016/12

Numer klauzuli:
4883
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu

Kolejne klauzule

2013-06-14

4882 XVII AmC 2013/12

Powyższych postanowień Regulaminu nie stosuje się i wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tyt...

2013-06-14

4884 XVII AmC 2017/12

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą prz...