Klauzula niedozwolona 4882 XVII AmC 2013/12

Numer klauzuli:
4882
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Powyższych postanowień Regulaminu nie stosuje się i wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nagłe, których Usługodawca nie mógł przewidzieć ani których nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonanie Usług przez Usługodawcę

Kolejne klauzule

2013-06-14

4881 XVII AmC 2012/12

Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikaj...

2013-06-14

4883 XVII AmC 2016/12

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regula...