Klauzula niedozwolona 4900 XVII AmC 2818/12

Numer klauzuli:
4900
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec [...].

Kolejne klauzule

2013-06-14

4899 XVII AmC 2696/12

Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia n...

2013-06-14

4901 XVII AmC 2818/12

[...] może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust.1 i 2 powyżej, także b...