fb

Klauzula niedozwolona 4903 XVII AmC 2818/12

Numer klauzuli:
4903
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały (...) wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m in. Wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od [...] zdarzenia

Kolejne klauzule

2013-06-14

4902 XVII AmC 2818/12

Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawa...

2013-06-17

4904 XVII AmC 2861/12

[...]nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jakie poniesie osoba, która korzystał...