Klauzula niedozwolona 4915 XVII AmC 3541/12

Numer klauzuli:
4915
Data wyroku:
2013-03-14
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zwracany towar, po odstąpieniu od zawarcia umowy, nie może posiadać żadnych oznak użytkowania, tzn. musi być w oryginalnym opakowaniu producenta (np. folia pakowa lub folia aluminiowa zamykająca) ze wszelkimi zabezpieczeniami. Żadne plomby (stickery) zabezpieczające towar nie mogą być naruszone (jeśli towar został nim zabezpieczony) - informacja taka podawana jest na aukcji; stickerem zabezpieczany jest towar, który nie posiada zabezpieczeń nadanych przez producenta towaru

Kolejne klauzule

2013-06-17

4914 XVII AmC 3508/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od operatora przerwy i następstwa przerw w ś...

2013-06-17

4916 XVII AmC 3774/12

W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną pod wskazanym adresem ...