Klauzula niedozwolona 4917 XVII AmC 3761/12

Numer klauzuli:
4917
Data wyroku:
2013-03-28
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia tego pozwu

Kolejne klauzule

2013-06-17

4916 XVII AmC 3774/12

W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną pod wskazanym adresem ...

2013-06-17

4918 XVII AmC 3836/12

Gwarantujemy zwrot kwoty równej zapłaconej cenie pomniejszonej o koszty wysyłki...