Klauzula niedozwolona 4918 XVII AmC 3836/12

Numer klauzuli:
4918
Data wyroku:
2013-04-11
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Gwarantujemy zwrot kwoty równej zapłaconej cenie pomniejszonej o koszty wysyłki

Kolejne klauzule

2013-06-17

4917 XVII AmC 3761/12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane pr...

2013-06-17

4919 XVII AmC 3841/12

Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na [...] mogą pojawić się bł...